KAVVV Petanque Vlaams Brabant
Verzekering - zaterdag 08 juli 2023

1. De ongevalaangifte moet binnen de kortste termijn worden opgestuurd naar het Algemeen KAVVV secretariaat, t.a.v. Davy Van Bogaert (zie onderaan). Deze aangifte moet volledig ingevuld worden of vergezeld zijn van een doktersattest. Het Secretariaat stuurt de ongevalaangifte na controle van de gegevens van het slachtoffer door naar Ethias.

2. Van zodra Ethias in het bezit is van de ongevalaangifte, ontvangt het slachtoffer een speciaal formulier dat u na vereffening van de medische, farmaceutische en eventuele hospitalisatiekosten samen met deze documenten aan uw ziekenfonds dient voor te leggen.

3. Dit formulier wordt vervolgens ingevuld door uw ziekenfonds en moet aan Ethias worden teruggezonden vergezeld van de volgende documenten:

- ofwel een genezingsattest;

- ofwel een verlengingsattest;

   en niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden

4. Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.

5. Adres: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.

 

 

Bestaande dossiernummers : nihil

Verzekeringspolis

     Algemene voorwaarden sportongevallenpolis

     Polis 45.377.693

Aangifteformulier

     Blanco ongevalformulier 45.377.693
          steeds versturen naar KAVVV&FEDES-Secretariaat
          t.a.v. Van Bogaert Davy - Statiestraat 8 te Zwijndrecht (03 2399905 & info@kavvv.be)